مبل مینیمال


مبل مینیمال یکی از سبک‌های محبوب در طراحی داخلی است که به دلیل سادگی، کارایی و زیبایی شناخته شده است. این سبک با تمرکز بر خطوط ساده، اشکال هندسی و کاهش عناصر تزئینی، فضایی آرام و منظم ایجاد می‌کند.